Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Wie zijn wij?

De Stichting Stelling van Utrecht verenigt de ondernemers, eigenaren, huurders en gebruikers van de 16 Waterlinieforten rondom de stad Utrecht. Doel is onderling contact, kennisuitwisseling, gezamenlijke belangenbehartiging en kweken van draagvlak voor behoud, restauratie en duurzame herbestemming en -exploitatie van onze forten.  Daarnaast  wordt gestreefd naar het bekend maken en promoten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en in het bijzonder van de Stelling van Utrecht en zijn 16 forten: Fort aan de Klop, Fort de Gagel, Werk te Maarsseveen, Fort Ruigenhoek, Fort Blauwkapel, Fort Voordorp, Fort De Bilt, Fort Vossegat, Fort Hoofddijk, de Lunetten I t/m IV, Fort Rijnauwen, Fort Vechten en Fort ’t Hemeltje.

Bestuur

Peter Ros (voorzitter, onafhankelijk)

Anton van Emst (secretaris, onafhankelijk)

Ad Punt (penningmeester, Fort Vechten/Waterliniemuseum)

Akkie Joosse (Fort Hoofddijk/Botanische Tuinen Utrecht)

Anton van der Schot (Fort aan de Klop)

 

Contact met ons opnemen?

Voor contact met één van onze ondernemers, eigenaren of gebruikers kijkt u op de fortenpagina’s van deze site.

Voor contact met de Stelling van Utrecht:

*gebruik het contactformulier hiernaast
*mail: info@stellingvanutrecht.nl
*bel: onze secretaris, Anton van Emst: 06-41 55 89 82
*post: Stichting Stelling van Utrecht, p/a Wevelaan 39, 3571 XS Utrecht