logo-Staatsbosbeheer

Eigenaar en gebruiker: Staatsbosbeheer

Adres: Vossegatsedijk 5, 3981 HG Bunnik

Fort Rijnauwen:

Het grootste fort van de waterlinie

Het grootste en volgens Staatsbosbeheer, mooiste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Huidige functie

Het ‘Fort bij Rijnauwen’ zoals het officieel heet, is beperkt toegankelijk voor het publiek.
Staatsbosbeheer koestert de bijzondere natuur op het fort. Natuur én gebouwen zijn te bewonderen tijdens rondleidingen. Ook vinden er zo nu en dan publieksevenementen plaats zoals de Opera Blauwbaard in zomer 2013.

Waar

Fort Rijnauwen ligt ten zuidoosten van de stad Utrecht in het bos- en wandelgebied Amelisweerd-Rijnauwen. Parkeren bij Theehuis Rhijnauwen op zo’n 600m. van het fort: route en parkeren Rijnauwen.

rijnauwenOpeningstijden

Rondleidingen van
1 april tot 1 oktober:
Woensdag: 10.30 uur
Zaterdag: 13.30 uur
Zondag: 10.30 en 13.30 uur
Groeps-, kinder- en thema-
rondleidingen op afspraak.

Contact

Fort Rijnauwen
Vossegatsedijk 5, 3981 HG Bunnik
Tel: 0346-28 18 57
Mail: waterlinie@staatsbosbeheer.nl
Web: www.staatsbosbeheer.nl
Blog: www.waterlinie.wordpress.com.

Korte geschiedenis

Fort Rijnauwen werd gebouwd tussen 1868 en 1871 en is onderdeel van de tweede fortenkring rond de stad Utrecht. Rijnauwen moest samen met Fort Vechten de hoger gelegen Houtense Vlakte en de andere forten in de omgeving verdedigen. Omstreeks 1877 werd het fort verbeterd door de bouw van een bomvrije kazerne en van remises. Het fort heeft een reduit (een binnenfort) waar de verdedigers zich konden terugtrekken als de rest van het fort gevallen was. Tijdens de mobilisatie van 1914-1918 werden er direct  rondom het fort  loopgraven en schuilplaatsen van gewapend beton aangelegd. In de Tweede Wereldoorlog werd het fort gebruikt als munitieopslagplaats. Jaarlijks vind er op 4 mei een herdenking plaats van de verzetsstrijders die op het fort zijn gefusilleerd.  Omdat het fort jarenlang gesloten is geweest heeft het een hoge natuurwaarde met bijzondere vegetatie en veel vleermuizen. Maar ook dassen, reeën en vossen leven op het fort.