logo-Staatsbosbeheer
Eigenaar: Staatsbosbeheer

Gebruiker: Staatsbosbeheer

Adres: Ruigenhoeksedijk 125a
3737 MR Groenekan

Fort Ruigenhoek

Een groen fort aan de rand van het Noorderpark
waar regelmatig rondleidingen en publieksevenementen plaatsvinden.

Huidige functie

Op Fort Ruigenhoek vinden regelmatig rondleidingen plaats voor bezoekers. Daarnaast worden er workshops schilderen en tekenen gegeven. Het fort is ook bekend van de jaarlijkse kunstmanifestatie Kaap, voor kinderen. Een deel van de fortgracht is in gebruik door zwembad de Kikker (1 mei -1 september). Samen met de gemeente De Bilt, de provincie Utrecht en het Nationaal Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie werkt Staatsbosbeheer aan de herontwikkeling van het fort. De bestaande natuur- en landschappelijke waarden worden versterkt. Daarnaast krijgt het fort een culturele- en recreatieve functie.

Waar

Fort Ruigenhoek ligt aan de rand van de wijk Overvecht, in het Noorderpark, ten noorden van Utrecht. Dit groengebied bestaat uit de Gagelbossen, met speelbos en open terreinen waarin nog elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te vinden zijn. Via fiets- en wandelpaden zijn de forten aan de Klop, de Gagel en Blauwkapel snel en makkelijk bereikbaar.

Openingstijden

Het fort is geopend voor het publiek bij rondleidingen en publieksactiviteiten.
Deze worden aangekondigd op de website van Staatsbosbeheer (www.staatsbosbeheer.nl)
en in de agenda op de site van de Stichting Stelling van Utrecht (www.stellingvanutrecht.nl ).
Buiten de genoemde activiteiten is het fort niet toegankelijk voor het publiek.
Voor het zwembad de Kikker gelden aparte openingstijden: zie www.zwembaddekikker.nl

Fort-Ruigenhoek-met-infobordContact

Fort Ruigenhoek
Ruigenhoeksedijk 125a
3737 MR Groenekan
Tel: 0346-28 18 57
Mail: waterlinie@staatsbosbeheer.nl
Web: –www.staatsbosbeheer.nl
www.zwembaddekikker.nl
Opgave excursies: www.groenehartcentrum.nl

Korte geschiedenis

Het fort op de Ruigenhoekse Dijk werd in 1869-1870 gebouwd ten noordoosten van Utrecht. Het fort moest het acces (toegang) via de Ruigenhoeksedijk afsluiten en de kade tussen twee inundatiekommen verdedigen. Fort Ruigenhoek is een vierhoek met bastions, bomvrije kazernes, remises en groepsschuilplaatsen. In de mobilisatieperiodes ’14-’18 en ’39-’40 is het fort uitgebouwd tot infanteriesteunpunt. Er vonden veel aanpassingen in beton plaats: loopgraven, groepsschuilplaatsen, waarnemingsposten en mitrailleuropstellingen. Een bijzonder element is de bomvrije kazerne met ‘stormtrap’ die toegang gaf tot het dak van het gebouw met borstwering. In 1997 werd Staatsbosbeheer eigenaar van het fort.