Logo_Ministerie_van_Defensie
Eigenaar: Ministerie van Defensie

Logo_Koninklijke_LandmachtGebruiker: Koninklijke Landmacht en Commando DienstenCentra

Adres: Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht

Fort Vossegat

Op het terrein van het vroegere Fort Vossegat is nu
de Kromhoutkazerne gevestigd.

Huidige functie

Het bomvrij wachthuis, de ‘brug met de twaalf gaten’ en de Tamboershut zijn als restanten van het vroegere
Fort Vossegat onderdeel van de huidige Kromhoutkazerne.luchtfoto-Fort-Vossegat-8-juli-1927
Op het kazerneterrein zijn het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht en het commando DienstenCentra gevestigd.
Het bomvrij wachthuis is regelmatig in gebruik voor recepties en ontvangsten.

Waar

Het vroegere Fort Vossegat besloeg een veel groter gebied dan de huidige Kromhoutkazerne. Bijgaande luchtfoto uit 1927 toont het fort aan de Kromme Rijn (onderaan). Links bovenaan de gebouwen van de kazerne/het fort die nu in gebruik zijn bij het University College.

Openingstijden

De Kromhoutkazerne en het vroegere Fort Vossegat zijn niet geopend voor het publiek.
Behalve tijdens bijzondere evenementen als de Open Monumentendag.

Contact

Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht
Mail: communicatie@mindef.nl

bomvrij-wachthuis-VossegatKorte geschiedenis

Tussen 1817 en 1819 werd Fort Vossegat gebouwd op de noordelijke over van de Kromme Rijn. Het fort diende als afsluiting van de toegang tot de stad via deze waterweg, bestreek de weg Utrecht-Bunnik en verdedigde de vlakbij gelegen inundatiesluis. Na de bouw van de vooruitgeschoven forten Rijnauwen en Vechten kwam Vossegat in de tweede linie te liggen en werd sterk vereenvoudigd. Op het terrein van het fort werd tussen 1910 en 1913 de oorspronkelijke Kromhoutkazerne gebouwd. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden grote delen van Fort Vossegat gesloopt. De nieuwe Kromhoutkazerne werd eind 2010 door de Koninklijke Landmacht in gebruik genomen. Op het terrein van de kazerne resteren nog het bomvrij wachthuis (1850), de ‘brug met de twaalf gaten’ (1861) en de Tamboershut (1875) van het oorspronkelijke Fort Vossegat.