Open Monumentendag 2020

 

Op zaterdag 12 september vindt de Open Monumentendag in Utrecht plaats van 10.00-17.00 uur.
Dit jaar met als thema: ‘leren en herwaarderen’.
Door het corona-virus ziet de dag er wel anders uit dan normaal. Om de monumenten te bezoeken moet je
van tevoren reserveren. Een fietsroute voert langs 9 forten van de Stelling van Utrecht, onderdeel van
de 19e-eeuwse Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Kijk voor meer informatie op: www.openmonumentendagutrecht.nl

Voorbeeld van herwaarderen
De forten van de Stelling van Utrecht, zijn natuurlijk bij uitstek een voorbeeld van ‘herwaarderen’.
Nadat de 19e-eeuwse Waterlinie aan het begin van de Tweede Wereldoorlog door de tijd achterhaald bleek,
trad in de laatste helft van de 20ste-eeuw een periode van verval in. Pas rond de eeuwwisseling kwam
er weer meer belangstelling voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het Rijk verkocht forten aan gemeenten, Staatsbosbeheer en provinciale landschappen. De nieuwe
eigenaren maakten plannen voor restauratie en nieuwe bestemmingen van de forten. Zo ‘herwaardeerden’
eigenaren, ondernemers, huurders en gebruikers ook de Waterlinie rondom Utrecht. De forten van de voormalige
verdedigingslinie rond de stad werden bijvoorbeeld een café-restaurant, een woon-werk-recreatiefort, een botanische tuin
of een zorgfort.

Fietsroute Stelling van Utrecht
Stap op de fiets en rij zaterdag 12 september langs 9 forten van de Stelling van Utrecht, van Fort aan de Klop tot en met de vier Lunetten. De fietsroute voert van 10.00-17.00 uur langs de forten:
-Fort aan de Klop: reserveren niet nodig,  gebouwen niet toegankelijk, info-tafel met korte wandeling/toelichting fort
-Fort de Gagel: reserveren, toelichting op restauratie en toekomstige bestemming m.b.v. infopanelen
-Fort Blauwkapel: reserveren niet nodig, koffie/thee/limonade op pleintje vóór bomvrije kazerne
-Fort De Bilt: reserveren, Stichting Herdenkingsmonument en Stichting ProDemos geven toelichting
-Fort Hoofddijk: reserveren, vaste looproute door Botanische Tuinen Utrecht en langs gebouwen fort
-Lunet I: reserveren, fort in gebruik door muzikanten BUI en voor buitenschoolse opvang
-Lunet II: reserveren, wandeling over fort, muziek, info NHW enz.                                                                                                                                    -Lunet III: reserveren, fort in gebruik door scouting en buitenschoolse opvang                                                                                                                -Lunet IV: reserveren, zorgfort met lunchrestaurant Smaak van Lunet

Let op: Rondleidingen door Gilde Utrecht langs/over de vier Lunetten: apart reserveren!

Reserveren en meer info
Denk eraan dat u van tevoren reserveert om de forten te kunnen bezoeken.
Alle informatie over de deelnemende forten, de fietsroute en het reserveringssysteem vindt u op:
www.openmonumentendagutrecht.nl
Kijk ook in de speciale Monumentenkrant (bijlage gedrukte DUIC) die vanaf 3 september in de stad wordt verspreid!