Open Monumentendag 2020

 

Op zaterdag 12 september 2020 vond de Open Monumentendag in Utrecht plaats van 10.00-17.00 uur.
Dit jaar met als thema: ‘leren en herwaarderen’. Door het corona-virus zag de dag er wel anders uit dan normaal.
Om de monumenten te bezoeken moesten de bezoekers van tevoren reserveren. Een fietsroute voerde langs 9 forten van de Stelling van Utrecht, onderdeel van de 19e-eeuwse Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 

Voorbeeld van herwaarderen
De forten van de Stelling van Utrecht, zijn natuurlijk bij uitstek een voorbeeld van ‘herwaarderen’.
Nadat de 19e-eeuwse Waterlinie aan het begin van de Tweede Wereldoorlog door de tijd achterhaald bleek,
trad in de laatste helft van de 20ste-eeuw een periode van verval in. Pas rond de eeuwwisseling kwam
er weer meer belangstelling voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het Rijk verkocht forten aan gemeenten, Staatsbosbeheer en provinciale landschappen. De nieuwe
eigenaren maakten plannen voor restauratie en nieuwe bestemmingen van de forten. Zo ‘herwaardeerden’
eigenaren, ondernemers, huurders en gebruikers ook de Waterlinie rondom Utrecht. De forten van de voormalige
verdedigingslinie rond de stad werden bijvoorbeeld een café-restaurant, een woon-werk-recreatiefort, een botanische tuin
of een zorgfort.

Fietsroute Stelling van Utrecht
De fietsroute voerde langs de forten Aan de Klop, de Gagel, Blauwkapel, De Bilt, Hoofddijk en de Lunetten I t/m IV.